top of page

יצירה אקולוגית

בשיטת הציורי נייר, חומרי הגלם לציור עצמו הם דפים שגזורים מתוך ספרים יד שניה.

הספרים נמצאו בזמן שיטוטים ברחובות תל אביב, או נתרמו על ידי סיפריות שרצו לזרוק את הספרים כי הם היו בלויים מידי. כלומר בזמן תהליך העבודה, השימוש בחומרים חדשים שמזהמים את כדור הארץ, צומצם למינימום.

bottom of page